Investeringskrediet

Wanneer u van plan bent om een bepaald bedrag te gaan investeren in bijvoorbeeld een bedrijf kunt u er voor kiezen om een investeringskrediet af te sluiten. Een investeringskrediet is een interessant krediet omdat het u van de mogelijkheid voorziet om vrij eenvoudig geld te lenen voor een middelgrote tot zelfs grote investering. Anderzijds moet het gezegd worden dat de kostprijs van een investeringskrediet over het algemeen wel wat hoger ligt dan bij een gewone persoonlijke lening het geval is. Dat heeft echter alles te maken met het risico dat de bank loopt op het mogelijk falen van het bedrijf waarin u heeft geïnvesteerd.

Een investeringskrediet is een vrij specifiek krediet met al even specifieke richtlijnen. Wanneer u er voor wenst te kiezen om een investeringskrediet af te sluiten zult u dan ook met een aantal waarborgen op de proppen moeten komen die voor de bank voldoende dekkend zijn voor het krediet dat u wenst aan te gaan. Zoals eerder in dit artikel reeds gezegd zal de aard of het risico dat is verbonden aan de investering welke u wenst te doen mede bepalend zijn voor de hoogte van de kostprijs van uw lening. Denk hier dus zeker over na alvorens een investeringskrediet aan te vragen.