lenen voor een keuken

Wanneer u verbouwingen wenst uit te voeren aan uw huis kunt u hiervoor een keuze maken uit een aantal kredietvormen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van een gewone persoonlijke lening, maar ook een speciale verbouwingslening die wordt verstrekt door onder andere ING kan een interessante keuze zijn. Al deze verschillende kredietvormen maken het mogelijk om geld te lenen voor aanpassingen die in uw huis dienen te gebeuren en dat tegen de meest interessante voorwaarden. Ook de zogenaamde renovatielening biedt wat dat betreft ruim voldoende mogelijkheden.

Waarom kiezen voor een renovatielening?
Nagenoeg alle banken bieden hun klanten de mogelijkheid om de zogenaamde renovatielening af te sluiten. De renovatielening is een kredietvorm die het mogelijk maakt om geld te lenen voor allerhande verbouwingen die aan uw huis uitgevoerd dienen te worden. Het kan daarbij gaan om grootschalige verbouwingen, maar ook het gewoon plaatsen van een nieuwe keuken behoort probleemloos tot de mogelijkheden. Niet alleen kenmerkt de renovatielening zich door een vaak opvallend interessante kostprijs, daarnaast wordt er ook nog eens een fiscaal voordeel geboden. De intresten die betaald werden kunnen fiscaal worden afgetrokken om op die manier uw KI te neutraliseren. Wat dat betreft is het dan ook veel interessanter om een renovatielening af te sluiten dan te kiezen voor een persoonlijke lening.

De keuze voor een lening zonder fiscaal voordeel
Toch wordt er voor het plaatsen van een nieuwe keuken lang niet altijd gekozen voor de renovatielening. Mensen kiezen bijvoorbeeld steeds vaker voor het doorlopend krediet om verbouwingen uit te voeren. Op deze manier kan men namelijk eerder afbetaalde bedragen terug opvragen en dat zonder dat ze daarvoor beboet worden. Let wel, hoe interessant dit ook klinkt, een doorlopend krediet is vaak erg duur en u kunt bij deze kredietvorm geen aanspraak maken op een fiscaal voordeel.

Hoeveel kan ik lenen bij een sociale woonlening?

De sociale woonlening biedt mensen en gezinnen de mogelijkheid om een lening af te sluiten voor de aankoop van een huis. Door gebruik te maken van deze kredietvorm is het mogelijk om de volledige aankoopwaarde te lenen en dat tegen een uiterst voordelig rentetarief. Dit zorgt er voor dat ook mensen met een eerder beperkt inkomen en slechts beperkte waarborgen over de mogelijkheid beschikken om eigen vastgoed aan te kopen. Wanneer u er aan denkt om een sociale woonlening af te sluiten zijn er wel een aantal factoren waar u rekening mee dient te houden en wij zetten ze in dit artikel graag even voor u op een rijtje.

Voorwaarden sociale woonlening
De sociale woonlening kan op moment van schrijven voor alle types vastgoed afgesloten worden. Het kan met andere woorden gaan om een huis, maar ook mensen die een appartement willen kopen komen in aanmerking. Dat geldt zelfs ook voor wanneer u bijvoorbeeld bouwgrond wenst te kopen om er een huis op te bouwen. Wel moet u er rekening mee houden dat u voor het verkrijgen van een sociale woonlening een minimuminkomen op jaarbasis dient te hebben van 10.000 euro. Daarnaast dient u uiteraard ook over de nodige financiële mogelijkheden te beschikken om aan de maandelijkse afbetalingen te kunnen voldoen. Voldoet u aan al deze voorwaarden en bent u van plan om vastgoed met een beperkte waarde aan te kopen? In dat geval is het zonder probleem mogelijk om daarvoor een beroep te doen op de mogelijkheden die door de sociale woonlening worden aangeboden.

Autofinanciering voor een tweedehands

Ook vandaag de dag denken veel mensen nog steeds dat het uitsluitend mogelijk is om een lening af te sluiten voor een nieuwe auto. Dat is uiteraard niet zo. Ook wanneer je een tweedehands auto wenst aan te kopen kan je daarvoor perfect gebruikmaken van een zogenaamde autofinanciering. Dit type financiering is specifiek in het leven geroepen voor mensen die op het punt staan om een nieuwe of tweedehandse auto aan te kopen. Omwille van het feit dat er een soort van waarborg dient te worden verstrekt op de auto waarvoor de financiering wordt afgesloten kan het kostenplaatje steeds zo beperkt mogelijk worden gehouden. Hierdoor wordt het mogelijk om relatief goedkoop geld te lenen voor zowel een nieuwe als een tweedehandse auto.

Wel moet je er rekening mee houden dat een autofinanciering voor een tweedehands kan verschillen ten opzichte van een autolening voor een nieuw voertuig. Uiteraard zal het bedrag bijvoorbeeld lager komen te liggen, maar daarnaast is ook de looptijd van de lening vaak een stuk beperkter en worden autofinancieringen voor een tweedehands niet door iedere financiële instelling aangeboden. Ben je van plan om een dergelijk krediet aan te vragen, dan is het wel steeds de moeite waard om de autofinancieringen bij verschillende financiële instellingen te vergelijken. Alleen door het uitvoeren van zo’n vergelijking ben je er namelijk zeker van dat je de onderlinge concurrentie tussen de diverse banken in jouw voordeel uitspeelt.

Tot slot, het is lang niet altijd even interessant om een autofinanciering voor een tweedehands af te sluiten. Indien het slechts om een zeer beperkt bedrag gaat is het vaak beter om deze gewoon uit de hand te kopen. Op die manier spaar je in ieder geval de kosten van de autofinanciering voor je tweedehands uit.

Ik wil lenen maar sta op de zwarte lijst

Het kan iedereen overkomen dat je op een bepaald ogenblik zo’n wankele financiële situatie hebt dat je even niet in staat bent om te voldoen aan de vaste kosten waar je dagelijks mee te maken krijgt. Deze donkere periode in je leven kan echter behoorlijk vervelende gevolgen met zich meebrengen. Een bepaalde schuld die lange tijd blijft open staan, bijvoorbeeld bij een bank of een andere schuldeiser kan er namelijk voor zorgen dat je op de zwarte lijst komt te staan. In dat geval is het niet langer mogelijk om een lening af te sluiten of toch? Wanneer je op een bepaald ogenblik op de zwarte lijst komt te staan is het van essentieel belang om je openstaande schulden zo snel mogelijk af te betalen. Alleen op deze manier kan je status terug op groen worden geplaatst en is het terug mogelijk om een lening bij een traditionele bank af te sluiten. Kan je, je schulden momenteel niet afbetalen of wil je net daarom een nieuwe lening afsluiten? In dat geval bestaat er nog een andere mogelijkheid.

Lang niet alle financiële instellingen zullen namelijk een controle van de zwarte lijst uitvoeren. Zogenaamde alternatieve financiële instellingen bieden je de mogelijkheid om geld te lenen zonder voorafgaande controle van een eventuele positie op de zwarte lijst. Dat is interessant omdat je op die manier altijd geld kan lenen, maar anderzijds brengt dit wel de nodige risico’s met zich mee. Is het namelijk wel zo verstandig om een nieuwe put te maken om een bestaande te vullen? Deze manier van werken kan er al snel voor zorgen dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Sta je op de zwarte lijst en heb je gewoon snel nood aan een klein geldbedrag? Dan kan een mini lening je tijdelijk uit de nood helpen. Let wel, ook de kosten op deze kredietvorm zijn op z’n minst aanzienlijk te noemen.

Overname lening

We vertellen je ongetwijfeld niets nieuws wanneer we zeggen dat de financiële markten constant in beweging zijn. Wanneer je op een bepaald ogenblik in het verleden een lening hebt afgesloten is het dan ook niet meer dan normaal dat de rente die je in de kredietovereenkomst bent overeengekomen op een bepaald ogenblik hoger of lager komt te liggen. In het laatste geval zal de kredietnemer er dan graag voor kiezen om deze te herfinancieren door middel van een zogenaamde overname lening. Het bedrag dat open staat blijft dan wel hetzelfde, de intrest die in rekening wordt gebracht kan een behoorlijk stuk lager liggen. Je dient er als kredietnemer wel rekening mee te houden dat de overname van een lening de nodige kosten met zich meebrengt. Zorg er met andere woorden ten allen tijde voor dat het bedrag dat je kan uitsparen hoger ligt dan die kosten.

Een overname lening kan in principe bij nagenoeg alle financiële instellingen gebeuren. Wel moet er op dit vlak een duidelijk onderscheid worden gemaakt. Wanneer je de lening in kwestie laat herfinancieren bij dezelfde partij, dan zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht. Wanneer dat gebeurt bij een nieuwe financiële instelling kunnen er naast de standaard kosten voor de overname lening nog additionele kosten in rekening worden gebracht. Op deze manier kan het bedrag voor de herfinanciering behoorlijk hoog oplopen waardoor het voor de kredietnemer niet langer interessant kan zijn. Hoewel een overname lening dus zeker en vast interessant kan zijn is dat lang niet altijd het geval.

Doorlopend krediet aanvragen

Tegenwoordig beschikken potentiële kredietnemers over verschillende mogelijkheden om een lening aan te vragen. Eén van die mogelijkheden is het zogenaamde doorlopend krediet. Deze kredietvorm wint snel aan populariteit omwille van de zeer flexibele kredietvoorwaarden die er aan verbonden zijn. Wanneer je van plan bent om een doorlopend krediet aan te vragen, dan is het wel belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden. Zo zijn de voorwaarden voor het afsluiten van zo’n lening een stuk strenger dan wanneer je er voor zou kiezen om een gewone persoonlijke lening af te sluiten, maar dat is niet alles. Omdat de kredietvoorwaarden zo flexibel zijn ligt ook de kostprijs een stuk hoger dan bij een gewone lineaire lening.

Een doorlopend krediet aanvragen kan interessant zijn voor kredietnemers die niet met zekerheid kunnen zeggen dat ze maandelijks het vastgestelde bedrag kunnen afbetalen. Wanneer dat eens niet lukt of wanneer ze zelfs nood hebben aan wat extra financiële middelen kunnen ze zelfs zonder enig probleem een reeds afbetaald bedrag terug opnemen. Op deze manier hoeft men geen nieuwe lening af te sluiten en kan men eigenlijk haast tot in het eindeloze geld lenen. Dit brengt uiteraard ook de nodige gevaren met zich mee. Niet alleen kunnen de kosten dan namelijk erg hoog oplopen, je loopt ook nog eens het risico dat je eindeloos blijft afbetalen en dat kan uiteraard de bedoeling niet zijn. In ieder geval, wil je een doorlopend krediet aanvragen, hou dan zeker en vast rekening met de flexibele kredietvoorwaarden die zo kenmerkend zijn voor deze kredietvorm.

Wat is een kredietlimiet?

Wanneer je geld wil lenen, dan zal je in eerste instantie een keuze moeten maken uit één van de verschillende kredietvormen die op de markt worden aangeboden. Vooraleer een lening af te sluiten zijn er een aantal factoren waar je maar beter rekening mee kan houden. Zo krijg je als kredietnemer steeds te maken met een bepaalde kredietlimiet. Die kredietlimiet kan voor iedereen verschillend zijn net omdat ze afhankelijk is van verschillende factoren. Denk daarbij aan het inkomen waarover je beschikt, maar bijvoorbeeld ook aan reeds lopende leningen. Daarnaast zijn er eveneens kredieten op de markt terug te vinden met een variabele kredietlimiet. Met andere woorden, het bedrag dat je kan lenen is niet vastgesteld. Een bekend voorbeeld van een kredietvorm zonder kredietlimiet is het populaire doorlopend krediet.

Wanneer je er voor kiest om gebruik te maken van een krediet met een variabele kredietlimiet is het erg belangrijk om niet constant tegen de kredietlimiet aan te leunen. In principe mag dat dan perfect mogelijk zijn, het is niet omdat het kan dat je het ook echt moet doen. Tegen de kredietlimiet van bijvoorbeeld een doorlopend krediet aanleunen zorgt er voor dat je te maken krijgt met een constante even hoge kostprijs. Interessanter is het dan ook om het openstaande bedrag zo laag mogelijk te houden. Op deze manier beperk je overigens ook niet alleen de kosten die je moet betalen, daarnaast zorg je er ook voor dat het risico op wanbetaling aanzienlijk kan worden verkleind. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, wanneer je een bepaald krediet wenst af te sluiten is het steeds belangrijk om rekening te houden met de kredietlimiet.

Snel lenen zonder papierwerk, kan dat?

Wanneer je een lening wil afsluiten moet je altijd rekening houden met het papierwerk dat daar aan verbonden is. De hoeveelheid papierwerk die je moet zien af te handelen is sterk afhankelijk van het type lening dat je wenst af te sluiten. Het spreekt bijvoorbeeld voor zich dat er veel meer papierwerk komt kijken bij het afsluiten van een hypothecaire lening dan bij een gewone persoonlijke lening. Daarnaast hangt veel ook af van je persoonlijke financiële situatie. Kan je de lening eenvoudig afbetalen zonder je financiële stabiliteit in het gedrang te brengen, dan zal de bank veel minder moeilijk doen dan wanneer de lening in kwestie een bepaalde druk kan leggen op je financiële mogelijkheden. Snel lenen zonder papierwerk bij een bank is hoe dan ook erg lastig. Wanneer je echt met geen papierwerk te maken wil krijgen dan is de onderhandse lening voor grote bedragen eigenlijk je enige mogelijkheid.

Veel hangt in principe ook af van het bedrag dat je exact nodig hebt. Het is in de praktijk namelijk een stuk lastiger om snel geld te lenen zonder papierwerk wanneer je nood hebt aan een groot bedrag dan wanneer je voldoende hebt aan slechts een paar honderd euro om bijvoorbeeld het einde van de maand mee rond te komen. Wanneer je aan een dergelijk klein bedrag voldoende hebt kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om een kleine lening zoals een sms-krediet af te sluiten. Dit type krediet maakt het mogelijk om een klein beetje geld te lenen door gewoon eenvoudig één of meerdere sms-berichten te sturen. In dit geval staat het geld doorgaans ook reeds binnen de 24 tot 48 uur op je bankrekening waardoor het ideaal is voor iedereen die meteen nood heeft aan wat extra financiële middelen.

Autolening Beobank

Indien je een autolening gaat aanvragen, dan zal je er zeker van willen zijn dat je met een zo laag mogelijke intrest te maken krijgt. Het bedrag dat je voor de aankoop van een auto moet lenen is vaak aanzienlijk en het laatste wat je dan wil is veel kosten moeten betalen. De autolening van Beobank biedt je de mogelijkheid om geld te lenen voor de aankoop van een nieuwe of tweedehandse wagen en dat tegen een uiterst lage kostprijs. Door gebruik te maken van deze autolening ben je dan ook niet alleen verzekerd van een degelijke aanpak door een professionele financiële instelling, maar je zal ook geen enkele euro teveel moeten betalen.

Vooraleer een autolening bij Beobank af te sluiten wordt het wel aangeraden om op de website van de bank even de autolening simulatie uit te voeren. Met behulp van deze simulatie kan je namelijk op een zeer eenvoudige manier achterhalen hoeveel geld je zal moeten betalen voor de autolening, wat het maandelijks af te betalen bedrag is en hoelang je zal moeten afbetalen vooraleer de lening terug op nul is gezet. Hoewel het uitvoeren van een dergelijke autolening simulatie zeker en vast niet verplicht is wordt het wel aangeraden. Alleen door het doorlopen van deze simulatie kan je namelijk te weten komen of de autolening Beobank daadwerkelijk zal voldoen aan jouw verwachtingen.

Het mag in ieder geval duidelijk zijn, ben je op zoek naar een betrouwbare partij om een lening voor een nieuwe of tweedehandse auto bij af te sluiten? Dan is het zonder twijfel interessant om daarvoor een beroep te doen op Beobank!

Intrestberekening lening  

Vooraleer een bepaalde lening af te sluiten spreekt het voor zich dat je een goed beeld zal willen hebben van de kosten die je moet gaan betalen. Het probleem bij geld lenen is dat de kosten niet altijd vanaf het begin bekend zijn. Hoezo dat? Zeer eenvoudig. Wanneer je er voor kiest om een lening af te sluiten heb je bijvoorbeeld reeds het verschil tussen een vaste rente en een variabele rente. In het eerste geval is het wel vanaf het begin bekend hoeveel kosten je zal moeten betalen, maar in het tweede geval is dat niet zo. Dan kunnen de kosten zomaar hoger (of lager) uitvallen dan bij de ondertekening van de kredietovereenkomst wordt aangegeven. De intrestberekening lening kan dan ook alleen sluitend zijn wanneer er door de kredietnemer wordt gekozen voor een vaste rente. Meer weten? Lees dan snel verder en kom alles te weten over de kosten van jouw potentiële lening.

Hoeveel kosten betalen?

De intrestberekening lening is dus iets waar je de nodige aandacht aan dient te spenderen. Wanneer je een goed beeld wil krijgen van de kosten die je op een lening zal moeten betalen zal je ook genoodzaakt zijn om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende kredietverstrekkers. In tegenstelling tot wat veel potentiële kredietnemers nog steeds denken is het namelijk zo dat de rente op een lening niet bij wet is vastgesteld en dus niet bij alle kredietverstrekkers gelijk is. Om te weten te komen hoeveel kosten je precies op een lening zult moeten betalen is het dan ook essentieel om een goede en indien mogelijk objectieve vergelijking uit te voeren. Alleen op die manier kan je precies achterhalen hoeveel kosten je zal moeten betalen voor de door jou gekozen lening.