Krediet lenen

Wanneer iemand een krediet aangaat, betekent dit dat de persoon in kwestie (meestal) van financiële middelen wordt voorzien in ruil voor een wederprestatie. Deze wederdienst is meestal het terugbetalen van het gekregen bedrag met daarbovenop interesten. In principe wordt vaak gezegd dat krediet gelijkstaat aan een lening. Dat is echter niet zo. Bij een lening krijg je één keer het volledige bedrag. Dat betaal je, zoals afgesproken met de financiële instelling waar je de lening bent aangegaan, netjes terug. Bij een krediet echter, kan je het bedrag dat je al hebt afbetaald opnieuw opnemen (met meer interesten).

Er zijn zeer veel soorten kredieten. Voor allerlei zaken waar je geld voor nodig hebt, bestaat wel een speciale kredietvorm. Denk maar aan een woonkrediet, een bootkrediet en een autokrediet. De bedoeling van deze kredieten is wellicht zeer duidelijk. Maar er is meer. Zo kan je bijvoorbeeld ook gebruikmaken van een kaskrediet. Dit is simpelweg het krediet dat je gebruikt wanneer je bij je bankrekening onder nul gaat. Je krijgt dan eigenlijk geld in leen van de bank. Een minikrediet is logischerwijs een krediet waarbij je een laag bedrag leent. En zo zijn er nog tal van speciale kredieten.

Krediet lenen

Geld lenen kost geld. Dat is algemeen bekend. Altijd zal je interesten moeten betalen bovenop het geleende bedrag. Anders zou een financiële instelling geen geld uitlenen. Wat winnen zij er anders namelijk bij? Niks. Daarom betaal jij dat extra geld, waardoor de bank winst kan maken. Het is dus belangrijk om, vooraleer je een lening aangaat, te kijken hoeveel je maandelijks moet aflossen. Op basis hiervan kan je eenvoudig besluiten als je al dan niet kan afbetalen.

Om krediet te lenen moet je een financiële instelling raadplegen die bereid is deze dienst te verlenen aan jou. Veelal opteren mensen dan voor een bank, omdat deze (meestal) de beste garanties kunnen geven en een laag interestpercentage. Deze verschillen echter onderling ook nog, dus het is verstandig om, indien je de goedkoopst mogelijke formule wilt vinden, meerdere banken te contacteren en deze tegenover elkaar te vergelijken.

Eenmaal je een geschikte bank hebt gevonden kan je een overeenkomst afsluiten. Het is nodig om een aantal documenten mee te nemen wil je de kredietlening direct afsluiten. Om er echter achter te komen wat je precies moet voorleggen, kan je beter een eerste, algemene afspraak maken. Hierin kan je je huidige situatie voorstellen en kom je er praktisch direct achter als het mogelijk is om het gewenste krediet te lenen of niet. Later, waarschijnlijk als alle afspraken concreet zijn afgerond, komt dan het papierwerk en de afhandeling.

Het is vanzelfsprekend dat, wanneer het krediet loopt, je maandelijks een bepaald bedrag verschuldigd bent aan de bank. Dit moet je terugbetalen met de vooraf afgesproken interesten er bovenop. De rentevoet kan echter variëren bij een kredietlening. Het is dus belangrijk hier rekening mee te houden. Verder moet je bij de contractafsluiting de nodige papieren voorzien (zoals je legitimatiebewijs, gezondheidsverklaring, salarisafrekening van een recente maand enzovoort) zodat de bank zeker is dat je kan terugbetalen.

Woonkrediet

Wanneer een onroerend goed gekocht of verbouwd wordt, is hier meestal een pak geld voor nodig. Daarvoor wordt meestal gebruik gemaakt van een woonkrediet.

Bij een woonkrediet dat je afbetaalt op lange termijn zullen de kosten per maand goedkoper zijn dan wanneer je de kredietvorm voor een kortere periode afsluit. Het kan misschien gunstig zijn om de lening over minstens tien jaar af te betalen, dan is het woonkrediet namelijk een deel fiscaal aftrekbaar. De keuze is vrij aan de lener om een vast of variabel rentepercentage te nemen.

Bij een vast rentepercentage is de krediettrekker zeker over het bedrag dat hij maandelijks moet terugbetalen. Dat is niet zo bij een variabel intrestpercentage, waarbij de geldmarkt gevolgd wordt. Er zijn in België heel wat kredietverstrekkers die een woonkrediet kunnen aanbieden. Alvorens bij een specifieke financiële instelling te gaan en direct een lening af te sluiten, is het ten sterkste aangeraden om eerst diverse banken en kredietmaatschappijen aan te spreken om voor jou de best mogelijke formule te vinden. Maak altijd simulaties om te zien welke kredietverstrekker jou het best van dienst kan zijn. In België is een bedrijf, Onesto, actief dat zich specialiseert in het aanbieden van woonkredieten voor particulieren.

Leverancierskrediet

Een leverancierskrediet is een krediet dat de koper van goederen of diensten aanspreekt wanneer hij niet direct in staat is om het gevraagde bedrag aan de verkoper terug te betalen.

Meestal is er een periode waartussen de koper moet betalen aan de verkoper (vaak één maand). In die periode maakt de consument eigenlijk vanzelf gebruik van het krediet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een consumptief leverancierskrediet, dat door een leverancier aan een consument wordt gegeven, en een productief leverancierskrediet, waarbij twee bedrijven met elkaar in zee gaan.

Effectenkrediet

Met een effectenkrediet wordt een krediet tegen onderpand van effecten bedoeld.

Meestal wordt hier, net als bij een doorlopend krediet, een rekening-courantkrediet afgesloten. Het maximumbedrag wordt vastgesteld op basis van de dekkingswaarde van de effecten. Die waarde kan stijgen of dalen. Wanneer de dekkingswaarde daalt en onder het geleende bedrag gaat, zal de bank vragen om geld bij te storten. Indien dit niet gebeurt, wordt de effectenportefeuille vernietigd. De rente houdt niet zoveel in als bij een doorlopend krediet. Ook een persoonlijke lening komt, qua rente, duurder uit dan een effectenkrediet. De rente moet enkel betaald worden over het opgenomen bedrag en het is ten allen tijde mogelijk om, zonder extra vergoeding te moeten betalen, de lening vervroegd af te lossen.

Doorlopend krediet

Wanneer je afgeloste bedragen opnieuw op wilt nemen, is een doorlopend krediet waarschijnlijk de beste keuze. Zowat alles is variabel.

Dit houdt onder andere de looptijd, de rente en het termijnbedrag in. Er wordt een kredietlimiet afgesproken. Dat betekent echter niet dat de kredietnemer dit bedrag moet lenen, de keuze is nog altijd aan hem. Ook is het mogelijk om het volledige bedrag in één keer op te nemen, of dit te verspreiden over verschillende periodes. De rente ligt hoger dan die bij een hypotheek of een persoonlijke lening. Een logische verklaring daarvoor is het feit dat er geen pandrecht is en het renterisico voor de bank vaak groter is dan bij de andere kredietvormen. Het is mogelijk om een doorlopend krediet vervroegd af te lossen zonder enige vorm van extra kosten.

Vaak worden reeds afgeloste bedragen opnieuw opgenomen. Hierdoor wordt de looptijd verlengd en krijgt de kredietvorm wel eens de bijnaam doodlopend krediet. Dit weerhoudt echter een grote groep mensen niet om voor deze kredietvorm te kiezen. Het succes is waarschijnlijk te danken aan de grote flexibiliteit en de ruime keuze aan opties alvorens een doorlopend krediet af te sluiten.

Autokrediet

Een autokrediet is, vanzelfsprekend, een krediet dat wordt gebruikt voor de financiering van een auto.

Het is een doorlopend krediet dat bij een kredietverstrekker wordt aangegaan tegen een variabele rente. Meestal wordt een autokrediet over meerdere jaren afgesloten omdat de auto, na elk jaar, in waarde daalt. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de variabele rente. Deze kan elke maand wijzigen.

Er is een verschil tussen een autokrediet en een autolening. Bij een autolening ga je meestal langs de autodealer die je dan de auto leent tot je hem hebt afbetaald. Verstandig is om dan de termijn gelijk te stellen aan de levensduur van de auto. Zo heb je wellicht ook lagere kosten per maand, maar het zal langer duren vooraleer je lening is afbetaald. Betaal je liever snel terug, maar een hoger maandelijks bedrag, dan is het verstandig om een korte leenperiode te hanteren.

Minikrediet

Een minikrediet (ook wel flitskrediet of flitslening genoemd) is een lening waarbij een laag bedrag (meestal tussen de 100 à 700 euro) wordt geleend.

Het bedrag wordt relatief snel terugbetaald, aangezien de looptijd altijd minder dan drie maanden is. Tegenwoordig bieden aanbieders vaak de mogelijkheid om deze kredietvorm snel af te sluiten via een sms-bericht. Na een tiental minuten staat het geld dan vaak al op je rekening.

Dit is zeer handig wanneer je snel een geringe hoeveelheid geld nodig hebt. Wat de rente betreft zijn er vaak bedrijven die proberen te profiteren van deze leenvorm. Omdat het allemaal zo snel kan gaan, zijn gebruikers vaak niet goed genoeg geïnformeerd wat betreft de rente en andere afspraken. Daarom zijn er tegenwoordig woekeraars actief op deze markt, die tot wel 600% rente op jaarbasis durven vragen. Er zijn echter plannen om de minikredieten onder de normale kredietwetten te laten vallen. Het maximum rentepercentage zou dan vastgelegd worden op 16%. Er zijn echter ook bedrijven die helemaal geen rente vragen van hun kredietafnemers. Die hanteren namelijk administratiekosten. Kijk je hier echter niet blind op: vaak betaal je meer aan administratiekosten dan je eigenlijk aan rente zou betalen. Ook hier is het dus belangrijk om verschillende aanbieders tegenover elkaar af te wegen om de beste partij te vinden.

kaskrediet

Het fenomeen waarbij je tot een bepaald bedrag onder nul kan gaan op je bankrekening, creditcard of ander geldhoudend middel. Dan maak je gebruik van kaskrediet.

Er wordt toestemming verleend om een bepaald bedrag te lenen bij een financiële instelling zonder tal van lastige procedures. Daarom wordt het kaskrediet vaak gezien als de makkelijkste kredietvorm. Je kan altijd geld verkrijgen via deze manier van lenen, zolang je het maximumbedrag niet hebt overgeschreven.

Als er geld wordt gestort op je rekening, wordt het verschil automatisch weggewerkt waardoor je je normaal geen zorgen moet maken over de terugbetaling. Elke bank zal wel een bepaalde rente vragen over het bedrag dat je in het rood staat. Dat is vrij logisch, aangezien net als bij elke andere kredietvorm de bank jou geld in leen geeft. Deze rente is relatief hoog, maar voor kleine uitgaven is dit geen enkel probleem. Een kaskrediet wordt dan ook nooit gebruikt voor grote bedragen, daarvoor zijn tal van andere kredietvormen te vinden.