krediet

Tegenwoordig kiest iedereen er op een zeker ogenblik wel voor om een krediet af te sluiten. We zouden bijgevolg dan ook perfect kunnen stellen dat een krediet een vast onderdeel is geworden van het dagelijks leven. Iemand die een krediet wenst af te sluiten heeft het vandaag de dag nochtans niet altijd even eenvoudig. Het aantal kredietvormen is dan wel zienderogen toegenomen, maar het is helaas veel moeilijker geworden om geld te lenen dan vroeger. Banken beschikken over veel kleinere reserves en staan bijgevolg niet meer te springen om een krediet te verstrekken aan mensen die te kampen hebben met een onstabiele financiële situatie. Alvorens een krediet af te sluiten doet u er dan ook goed aan om eerst even te kijken naar wat uw mogelijkheden precies zijn. Zo voorkomt u in ieder geval grote teleurstellingen.

Kan ik een krediet afsluiten?

De eerste vraag die u zich zult moeten stellen is of u wel over de mogelijkheid beschikt om een krediet af te sluiten. Op dat vlak is het belangrijk om voldoende rekening te houden met uw inkomen. Banken zullen vandaag de dag immers vooral hiernaar kijken om uit te maken of u al dan niet over voldoende middelen beschikt om een krediet af te betalen. Wat veel mensen niet weten is dat het ook mogelijk is om geld te lenen met een uitkering. Het spreekt voor zich dat het kredietbedrag dan beduidend lager zal komen te liggen, maar toch kunt u op deze manier perfect een klein geldbedrag lenen. Hoe dan ook is het dus altijd interessant om eerst zelf even uw financiële situatie onder de loep te nemen alvorens een krediet aan te vragen.

Welk krediet heb ik nodig?

Wanneer uw financiële situatie het afsluiten van een krediet niet in de weg staat moet u vervolgens gaan kijken naar het type krediet dat u nodig heeft. Eigenlijk bestaan er twee verschillende soorten kredieten. Allereerst is er het standaard krediet onder de vorm van het persoonlijk krediet, maar daarnaast bestaat er ook nog zoiets als een doorlopend krediet. Het verschil tussen beide kredietvormen zit hem in de voorwaarden alsook in de kostprijs. Een persoonlijk krediet is immers een standaard krediet zoals we dat allemaal kennen. Het is bij deze kredietvorm dan ook eigenlijk niet mogelijk om van de kredietvoorwaarden af te wijken, tenzij u daarvoor een bepaalde boete wenst te betalen. Bij het doorlopend krediet kunt u dan weer wel afwijken van de kredietvoorwaarden, alleen zult u bij deze kredietvorm rekening moeten houden met een hogere maandelijkse kostprijs. Hoe dan ook is de keuze van de kredietvorm erg belangrijk.

Let op, geld lenen kost ook geld!

Voor welk krediet u ook kiest, het is ten allen tijde belangrijk om er rekening mee te houden dat geld lenen ook altijd geld kost. Diverse kredietverstrekkers lijken er als het ware een erezaak van te maken om aan te geven dat ze gebruikmaken van renteloze kredieten, maar in de praktijk zijn dergelijke kredieten gewoon onbestaand. Probeer hoe dan ook voor het aanvragen van uw krediet altijd na te gaan hoeveel geld u exact nodig heeft. Vervolgens wordt het aangeraden om enkel en alleen dat bedrag te lenen, tenzij u natuurlijk nood heeft aan een beetje extra financiële ademruimte. Hoe dan ook zou u nooit moeten lenen wanneer u geen goede reden heeft voor het afsluiten van een krediet, want in alle gevallen zult u meer terug moeten betalen dan u in eerste instantie heeft ontvangen. Een krediet afsluiten kan dus best interessant zijn, maar alleen wanneer u over geen andere mogelijkheden beschikt of de situatie het afsluiten van een krediet vereist.

bullet krediet

De kans is groot dat u als mogelijke kredietnemer nog nooit eerder van een bullet krediet heeft gehoord. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze kredietvorm beter bekend is onder een andere naam, namelijk als “mini krediet”. Een bullet krediet is dan ook met andere woorden een krediet die eigenlijk iedereen kan afsluiten, maar waarmee slechts een zeer beperkt bedrag kan worden geleend. Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt het bedrag dat u kunt lenen door een mini krediet of bullet krediet immers wettelijk beperkt tot 1.000 euro. Veel kredietverstrekkers die een dergelijke financiering aanbieden houden het echter op 500 euro.

Een bullet krediet kenmerkt zich helaas niet alleen door een laag kredietbedrag. Ook de looptijd van een dergelijk krediet is met 30 dagen zeer beperkt. Wat dan weer niet beperkt is zijn de kosten die worden aangerekend op een bullet krediet. In tegenstelling tot bij de meeste andere kredieten wordt er op deze kredietvorm geen intrest aangerekend, maar wel een opstartkost. Hou er steeds rekening mee dat deze in nagenoeg alle gevallen 20 procent of meer bedraagt van het bedrag dat u gaat lenen. Daarmee wordt meteen ook duidelijk dat een bullet krediet alles behalve goedkoop is.

krediet voor schulden

Wanneer u zoekt naar krediet voor schulden, dan betekent dit dat u van plan bent om een lening aan te gaan om schulden af te lossen. Dit is geen goed idee. Wanneer een persoon merkt dat er financiële problemen dreigen, dan is het een verstandige zaak om de bevoegde instanties te contacteren. Denk bijvoorbeeld aan Eerste Hulp Bij Schulden. Daar is de nodige kennis aanwezig om u te adviseren. Een krediet afsluiten om schulden af te lossen kan al niet bij een bankinstelling. U moet uw toevlucht dan nemen tot veel te dure leningen bij particulieren. Ook die kredieten moeten terug worden afgelost. Met andere woorden: er komt geen einde aan het aflossen. Krediet voor schulden is dan ook een slecht idee. Heeft u schulden of denkt u dat er financiële problemen zitten aan te komen, contacteer de bevoegde instanties en deze zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen.

computer kopen op afbetaling

Een computer of laptop kopen op krediet, het komt vaker en vaker voor. De schoolgaande jeugd moet vaak deze technologische snufjes aanschaffen voor doeleinden. De prijzen van deze toestellen kunnen oplopen en niet iedereen heeft de middelen om meteen een aanzienlijk bedrag vrij te maken. Soms komt de aankoop op een slecht moment en dan kan men een computer op afbetaling kopen. De vraag is natuurlijk of dit verstandig is. Doorgaans is kopen op krediet duurder. Voldoende informatie opzoeken dus. Ook even kijken of uw financiële status het toelaat om dergelijke luxegoederen aan te kopen. U moet natuurlijk zeker weten dat u alles nog kunt aflossen.

Wij raden het alvast af, daar het in de meeste gevallen duurden is dan een normale aankoop. Wanneer het toch een noodzakelijk feit is om een computer aan te kopen, zoek dan voldoende informatie op een doe navraag over de tarieven.

laptop kopen op krediet

Tegenwoordig is het mogelijk om vele zaken op krediet te kopen. Een wagen financieren met een autokrediet, naar Parijs gaan dankzij een reislening – het is allemaal mogelijk. Laptops zijn soms dure middelen. Veelal kunt u bij de winkel ook kopen op krediet. Op de vraag of dit verstandig is, daar bestaat geen algemeen antwoord op. Vaak is het zo dat kopen op krediet iets duurder is. U moet dan rekening houden met het totaalbedrag. Kijk goed hoe het zit met de rente en met eventuele kosten voor het opstellen van het dossier. Wanneer u zeker weet dat een laptop kopen op krediet geen problemen zal opleveren bij het aflossen van het krediet, dan kunt u de aankoop overwegen.

Meer en meer mensen komen in de problemen omdat ze hun kredieten niet kunnen aflossen. Vraag zichzelf dus eerst goed af het een goede zaak is om luxegoederen op afbetaling aan te kopen.

krediet simulatie Argenta

Dankzij een krediet simulatie is het mogelijk om de kosten van een zeker krediet te berekenen. Wanneer er bijvoorbeeld interesse heeft in een product van Argenta, dan kunt u op de site een Argenta krediet simulatie doorvoeren en dan weet u meteen de tarieven van deze aanbieder. Ook op kantoor kan een bankmedewerker u helpen met het berekenen van de kosten. Op deze manier kan de consument vlot de tarieven vergelijken tussen verschillende aanbieder. Maak eerst gebruik van de krediet simulatie van Argenta en doe nadien net hetzelfde bij andere bankinstellingen. Kijk waar ze u aan het beste tarief kunnen voorschotelen.

Bij een hypothecair krediet is het vaak zo dat de simulatie niet wordt aangeboden op de site. Voor dit complexe krediet is het nodig om een bankkantoor te bezoeken. Daar kan een bankmedewerker u dan informeren. Een Argenta hypothecair krediet simulatie is wel mogelijk, maar toch is het verstandig om alsnog een bankmedewerker aan te spreken.

krediet berekenen BNP Paribas Fortis

Lenen kan tegenwoordig zeer gemakkelijk. Ook bij BNP Paribas Fortis is het mogelijk om voor vele doeleinden een krediet af te sluiten. Een autokrediet, persoonlijke lening of hypotheek, het kan allemaal. De kostprijs van het BNP Paribas Fortis krediet berekenen kan door middel van een simulator. Online moet u dan ingeven hoeveel u wenst te lenen en met welke looptijd. De simulator zal dan automatisch een aflossingstabel simuleren. Op deze manier is het dus mogelijk om het Fortis tarief te bekijken. Ook bij andere aanbieders is het niet meer nodig om een bankkantoor te bezoeken. Ook daar kunt u alle berekeningen online doorvoeren. Doe dit eens en na een tijdje weet u vast en zeker wel waar u het goedkoopste aan uw krediet kunt raken. Meerdere tarieven vergelijken is dus onze boodschap. Ook eens met een specialist gaan praten betreffende kredieten kan wonderen doen.

krediet aanvragen zonder inkomen

Wanneer u een lening aanvraagt bij een bankinstelling, dan zal deze financiële maatschappij in de meeste gevallen kijken of u ook in staat bent om het krediet terug af te lossen. Een alleenstaande werkloze zal bijvoorbeeld geen hypotheek van 125.000 euro kunnen afsluiten. De persoon is niet kredietwaardig. Een krediet aanvragen zonder inkomen kan zeker en vast. Echter, wanneer we spreken over de ietwat grotere bedragen, dan is de kans klein dat de lening zal worden toegekend. Personen zonder werk en zonder inkomen kunnen dan een toevlucht nemen tot een zogenaamde privépersoon. Deze zal u een krediet verstrekken. Natuurlijk moet u wel rekening houden met het feit dat we hier veelal spreken over een lening met een veel te hoge rente. We raden u aan om voldoende informatie op te zoeken. Ook zichzelf afvragen of het een verstandige zaak is om een lening aan te vragen zonder inkomen. U moet het bedrag nog steeds kunnen aflossen natuurlijk.

persoonlijk krediet Belfius

Dankzij een persoonlijk krediet is het mogelijk om bepaalde zaken te financieren (een tuin aanleggen, onbetaalde facturen aflossen een reis boeken en dergelijke). Bij een persoonlijke lening wordt het bedrag in één keer uitbetaald en wordt daarna door de lener in vaste termijnen terugbetaald. Aan het einde betaalt u uiteraard meer terug dan dat er werd geleend. Er moet namelijk ook een deel rente afgelost worden. Er zijn in België meerdere aanbieders van deze lening. Denkzij een simulatie persoonlijk krediet Belfius is het mogelijk om online de kosten te berekenen bij deze aanbieder. Zo weet u meteen het kostenpercentage. Nadien kunt u dit tarief dan vergelijken bij andere aanbieders van persoonlijke leningen. Op deze manier zal u uiteindelijk in staat zijn om het goedkoopste persoonlijk krediet te vinden. Dit kan het persoonlijk krediet van Belfius zijn, maar ook van een andere aanbieder. Informeren en vergelijken is dan ook onze boodschap.

online krediet afsluiten

Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden voor handen om een krediet af te sluiten. Natuurlijk kunt u er op de ouderwetse manier nog steeds voor kiezen om gewoon bij een bankkantoor binnen te stappen met de vraag om een krediet af te sluiten, maar er zijn vandaag de dag ook nog andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het zogenaamde online krediet. Een online krediet is een krediet die u geheel online kunt afsluiten. Een online krediet afsluiten is interessant omdat u op deze manier vaak te maken krijgt met een lagere kostprijs. Banken besparen door gebruik te maken van een online krediet immers kosten uit en dat vertaalt zich in een lagere intrest.

Een online krediet afsluiten is daarbij erg eenvoudig en verloopt ook erg snel. U zult ook bij een online krediet echter wel moeten kunnen aantonen dat u financieel in staat bent om de aangevraagde lening af te betalen. Doorgaans kunt u alle nodige documenten zoals een bewijs van inkomsten gewoon digitaal doorsturen. Voor veel mensen is een online krediet afsluiten vooral vanwege de snelle afhandeling in ieder geval erg interessant.