Kredietkaart Beobank

Omdat niet iedereen hetzelfde is heeft Beobank er voor gekozen om haar klanten verschillende mogelijkheden op vlak van kredietkaarten aan te bieden. Zo kan je kiezen voor de Beobank Extra World MasterCard waarmee je met iedere aankoop een bepaalde korting opspaart of kan je opteren voor de Beobank Visa die je voorziet van een directe korting van 3 procent op je online aankopen. Daarnaast is er ook nog de Beobank Brico World MasterCard. Deze kredietkaart biedt de gebruiker ten allen tijde een directe korting van 2 procent op de aankopen die gebeuren bij Brico. Opvallend is dat er ook veel sector specifieke kredietkaarten in het aanbod van Beobank zijn terug te vinden. Zo is er een kredietkaart voor iemand die graag een aankoopverzekering op alles wil hebben, is er een speciale kredietkaart voor reizigers die bij Neckermann hun vakantie boeken en ga zo maar door.

Naast bovenstaande richten verschillende kredietkaarten van Beobank zich ook op specifieke doelgroepen. Het gaat daarbij niet alleen om een specifieke sector, maar ook om bijvoorbeeld volwassenen of studenten. Voor studenten is het lang niet altijd zo voor de hand liggend om een kredietkaart aan te vragen, maar bij Beobank hebben ze zelfs de keuze uit twee verschillende kredietkaarten voor studenten. Wanneer je een bepaalde kredietkaart wenst aan te vragen bij Beobank, dan is het wel altijd belangrijk om rekening te houden met de kosten die er aan de kaart in kwestie verbonden zijn. Net als de voordelen zijn immers ook de kosten welke in rekening worden gebracht sterk afhankelijk van het type kredietkaart Beobank van je keuze.

Gratis kredietkaart

Wanneer u een kredietkaart wenst aan te vragen dient u er rekening mee te houden dat een dergelijke kaart haast nooit gratis is. Toch is het wel mogelijk om een gratis kredietkaart te bekomen. Wanneer u op de hoogte wordt gehouden van eventuele promoties van bijvoorbeeld VISA of Master Card zult u merken dat het op bepaalde ogenblikken mogelijk is om in te tekenen op een kredietkaart tegen een verlaagde prijs of zelfs helemaal gratis. Een gratis kredietkaart kan ook bekomen worden tot een bepaalde leeftijd. Alle grote kredietkaartverstrekkers beschikken immers over kredietkaarten voor jongeren. Deze kredietkaarten zijn doorgaans gratis.

Het is tot slot ook belangrijk om er bij stil te blijven staan dat er twee verschillende soorten kredietkaarten bestaan. Er is de gewone kredietkaart waar daadwerkelijk een kredietlijn aan verbonden is en er is de prepaid kredietkaart waarbij u eerst een bedrag op de kaart moet storten om betalingen uit te kunnen voeren. Deze laatste kredietkaart is in bepaalde gevallen geheel kosteloos, al zijn hier natuurlijk wel striktere voorwaarden aan verbonden. Een gratis kredietkaart afsluiten is dus zeker mogelijk, alleen is het perfect mogelijk dat een kredietkaart de eerste jaren gratis is waarna er vervolgens wel gewoon kosten voor in rekening worden gebracht. Hou ook hier dus zeker en vast rekening mee.

kredietkaart aanvragen

Een kredietkaart aanvragen lijkt op het eerste zicht weinig problemen met zich mee te brengen. Veel mensen denken nog steeds dat voor een kredietkaart dezelfde voorwaarden gelden als voor een gewone bankkaart, maar dat is natuurlijk niet het geval. Het probleem met een kredietkaart is dat er een kredietlijn aan uw rekening wordt verbonden. In de meeste gevallen betreft de kredietlijn een bedrag van 1.250 euro. Dit wil zeggen dat u met uw creditcard maandelijks een bedrag van 1.250 euro kunt afhalen, ook al staat dat bedrag eigenlijk niet op uw bankrekening. Hoewel dit natuurlijk interessant is, is deze kredietlijn ook meteen de oorzaak van de strengere voorwaarden.

Alvorens een kredietkaart aan te vragen moet u er immers rekening mee houden dat u een dergelijke kaart alleen maar kunt koppelen aan een rekening waar een bepaald inkomen wordt op gestort. U moet met andere woorden in eerste instantie over werk beschikken en kunnen aantonen hoeveel uw inkomen maandelijks precies bedraagt. Hou er ook rekening mee dat banken steeds vaker voor het toekennen van een creditcard een uitgebreid onderzoek voeren naar uw financiële situatie. Men moet er immers net als bij een gewone lening zeker van zijn dat u over de mogelijkheid beschikt om het “geleende geld” terug te betalen. Is dat niet het geval, dan kan een bank probleemloos het verstrekken van een kredietkaart weigeren.

kredietkaart

Een kredietkaart raakt tegenwoordig steeds meer en meer ingeburgerd in ons dagelijks leven. Had iemand ons enkele jaren geleden gezegd dat we vandaag de dag zo veelvuldig gebruik zouden maken van deze kaart, dan was de kans groot geweest dat we die persoon gewoon hadden uitgelachen. Nochtans is de populariteit van de kredietkaart vandaag de dag meer dan ooit absolute werkelijkheid geworden. Het is natuurlijk ook zeer interessant om aankopen die u doorheen de maand doet gewoon te betalen terwijl het geld pas achteraf (op het einde van de maand) van uw rekening wordt afgeschreven. Wat velen echter niet weten is dat er aan een kredietkaart ook bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Een kredietkaart wordt immers ook aanzien als een gewone kredietvorm en daarvoor gelden bijzondere voorwaarden.

Neem nu bijvoorbeeld het aanvragen van een kredietkaart. Vroeger was het bijna voor iedereen mogelijk om een kredietkaart aan te vragen terwijl u tegenwoordig moet kunnen aantonen dat er een bepaald loon op de rekening wordt gestort waar de kredietkaart aan verbonden is. Kunt u dit niet bewijzen, dan is de kans groot dat de bank het verstrekken van de kredietkaart zal weigeren. Tot slot wordt ook het bedrag dat u door middel van een kredietkaart kunt betalen veelal beperkt tot 1.250 euro. Onder bepaalde voorwaarden kan deze limiet wel worden opgetrokken.

Creditcard of ook wel kredietkaart

Kredietkaarten zijn zeer handig en flexibel voor het betalen van allerlei goederen en diensten.

Een creditcard of kredietkaart kan gebruikt worden om goederen of diensten te kopen en deze pas achteraf te betalen. Er wordt dus eigenlijk geld geleend bij de creditcardmaatschappij waarna dit, normaliter maandelijks, wordt afbetaald. Dit gebeurt vaak automatisch doordat het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van de rekening van de gebruiker. In de vroege jaren van de kredietkaart, aan het eind van de jaren ’50, was dit betaalmiddel enkel voorzien voor luxemensen en zakenlieden. Later, door de opkomst van grote bedrijven die dit nu nog steeds voorzien zoals VISA, American Express en MasterCard werd het veel meer gebruikt, ook door de doorsnee mens.

Er zijn wereldwijd momenteel al meer dan twee miljard creditcards in gebruik, wat er op wijst dat het een zeer goed en vlot betaalmiddel is dat erg aanslaat bij alle soorten mensen. Vele winkels en andere bedrijven accepteren de voornaamste creditcards in hun zaak. Zo is het zeer simpel om overal ter wereld te betalen als consument met één en dezelfde kaart. Een creditcard heeft meestal een limiet dat is opgelegd door de bank. De kosten voor een kredietkaart bestaan uit een jaarlijkse vaste bijdrage, een percentage per transactie en vaak kost het ook geld als je in een land bent dat een andere valuta hanteert (door de wisselkoers). Als je de limiet van je creditcard overschrijdt, moet je een (kleine) boete betalen.