Kunnen banken mij een lening weigeren?

Potentiële kredietnemers die vandaag de dag contact opnemen met een bank om een lening af te sluiten kunnen tegen verschillende problemen aanlopen. Banken zijn tegenwoordig namelijk een stuk strenger dan vroeger en dat heeft er voor gezorgd dat steeds meer kredietaanvragen geweigerd worden. Het is dan ook meer dan ooit belangrijk geworden om een goed dossier samen te stellen waaruit blijkt dat u enerzijds financiële waarborgen kunt verstrekken voor de lening en anderzijds over voldoende middelen beschikt om het kredietbedrag terug te betalen. Op deze manier zorgt u er voor dat het risico op weigering van de door u aangevraagde lening zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

Lening weigeren bij een beperkt inkomen
De belangrijkste reden voor een bank om een lening te weigeren is wanneer de potentiële kredietnemer over een te beperkt inkomen beschikt. Dat komt vaker voor dan u denkt. Veel mensen denken ook vandaag de dag nog steeds dat ze met nagenoeg hun volledige inkomen geld kunnen lenen, maar dat is niet het geval. De bank houdt er tegenwoordig namelijk rekening mee dat er naast de kosten voor het afgesloten krediet ook nog andere bedragen betaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de kostprijs van water en elektriciteit en wat te denken van benzine en eten en drinken? Wanneer u over een beperkt inkomen beschikt en u niet over voldoende geld beschikt om te voldoen aan deze alledaagse kosten bovenop de aflossing van het krediet, dan zal de bank u de aangevraagde lening meer dan waarschijnlijk weigeren.