Kosten notaris hypotheek

Wanneer u een hypothecaire afsluit bent u er zich ongetwijfeld van bewust dat u met een aantal kosten rekening zult moeten houden. Eén van die kosten zijn de zogenaamde notariskosten. Deze kosten worden in rekening gebracht voor het laten beschrijven van de hypotheek en vallen veelal hoger uit dan in eerste instantie wordt gedacht. Het is bij deze kosten ook zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat u ze vaak niet kunt opnemen in uw hypothecaire lening. Mensen kunnen beslissen om dit wel te doen, maar daar staan dan weer hogere kosten tegenover. De meesten die beslissen om een hypothecaire lening af te sluiten zorgen er hoe dan ook wel voor dat ze de notariskosten uit eigen zak kunnen betalen.

De kosten van de notaris kunnen tot slot variëren naargelang het type woning waar gebruik van wordt gemaakt. We onderscheiden bijvoorbeeld een groot en klein beschrijf. Afhankelijk van de klassering van de woning kunt u in bepaalde gevallen rekenen op een verminderde notariskost. Controleer dit in ieder geval goed alvorens een overeenkomst voor een hypothecaire lening te ondertekenen. De kosten voor de notaris vallen hoe dan ook niet te onderschatten. Ze zijn niet voor niets één van de hoogste kosten die op een hypothecaire lening worden aangerekend.

Notaris hypothecaire lening

Wanneer u een hypothecaire lening aanvraagt bent u er zich van bewust dat hier een notaris bij aan te pas moet komen. Op zich is dat natuurlijk geen probleem, er zijn notarissen genoeg, maar het wordt wel een probleem wanneer we het gaan hebben over de kostprijs. U moet er hoe dan ook rekening mee houden dat het tegenwoordig vaak niet mogelijk is om de notariskosten mee te nemen in uw hypothecaire lening. U zult er met andere woorden voor moeten zorgen dat u over voldoende kapitaal beschikt om deze kosten te kunnen dragen. Het spreekt voor zich dat, hoe groter de aankoopwaarde van het huis in kwestie is, des te meer kosten u voor de notaris zult moeten betalen.

Het is hoe dan ook altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat de kosten voor een notaris zich niet alleen beperken tot een gewone hypothecaire lening op afbetaling. Ook wanneer u een tweede hypotheek wenst af te sluiten zult u een beroep moeten doen op een notaris. Dat geldt eveneens voor wanneer u, uw hypotheek wenst te oversluiten. Zoals u ziet is een notaris bij het aanvragen van een hypothecaire lening steeds noodzakelijk.

notariskosten berekenen

Wanneer u er over nadenkt om een hypothecaire lening af te sluiten bent u er zich ongetwijfeld van bewust dat u bij een dergelijke kredietvorm rekening moet houden met notariskosten. Sterker nog, de notariskosten vormen op een hypothecaire lening veelal de hoogste kostprijs waardoor het heel belangrijk is dat u goed op de hoogte bent van het totaal te betalen bedrag. Om dit te bekomen heeft u eigenlijk slechts één mogelijkheid, namelijk de notariskosten berekenen. De notariskosten berekenen kan aan de hand van een relatief eenvoudige formule, maar u moet hierbij wel rekening houden met het verschil tussen klein en groot beschrijf.

De notariskosten berekenen is hoe dan ook veelal gewoon online te doen. Verschillende websites bieden u immers de mogelijkheid om aan de hand van standaard informatie uit te rekenen hoeveel notariskosten u precies zult moeten betalen. Notariskosten berekenen is hoe dan ook geen overbodige luxe voor iedereen die een hypothecaire lening denkt af te sluiten. Geen rekening houden met deze kosten kan er immers voor zorgen dat u niet aan de afbetaling van uw krediet zult kunnen voldoen met alle vervelende gevolgen van dien.

Hypotheek berekenen

Wanneer u een hypotheek wenst te berekenen, dan wenst u eigenlijk te weten hoeveel u zult moeten gaan betalen voor uw hypothecaire lening. Er zitten namelijk meerdere kosten verbanden aan een woonkrediet. In eerste instantie natuurlijk de rente, maar ook al eens gedacht aan volgende kosten:  dossierkosten, registratierecht, hypotheekrecht, ereloon notaris, hypotheekbewaarder en de overige kosten verbonden aan de notaris (zegelpapier en dergelijke).

Een ganse hoop. Deze kosten variëren vaak en zijn afhankelijk van het ontleende bedrag. Een hypotheek berekenen kan op meerdere manieren. We raden aan om dit op kantoor bij een hypotheekaanbieder te doen. Deze kan u dan adviseren. Enerzijds aangaande de keuze van uw hypotheekvorm en anderzijds is het ook mogelijk om een simulatie door te voeren op kantoor. De bankmedewerker zal dan de kosten van uw hypotheek berekenen en u weet dan meteen meer. Is het allemaal financieel draagbaar en hoeveel moet ik maandelijks aflossen (inclusief alle lasten), deze vragen worden dan beantwoord.

Het afsluiten van een woonkrediet doet u niet elke dag. Gedurende een lange periode (tot wel 40 jaar lang), zult u maandelijks een zeker bedrag moeten aflossen (bij de klassieke hypotheekvorm dan toch). Het spreekt voor zicht dat u met de nodige sinecure moet handelen. Hypotheken berekenen en kijken bij welke aanbieder u het best een contract gaat ondertekenen is dan ook onze boodschap.

woonlening simulatie

In België wordt de term woonlening niet echt vaak gebruikt. Hypothecaire lening of woonkrediet klinkt dan wel weer bekend in de oren. De markt van de woonleningen is enorm. Wanneer u beslist om een hypotheek af te sluiten, dan moet u goed weten dat u een belangrijke beslissing neemt. Gedurende een periode van 10 tot maximaal 30 jaar moet u namelijk maandelijks een zeker bedrag aflossen. Bij de klassieke woonlening is dit dan een deel van de rente en een deel van het leenbedrag. Goed informeren is dus de boodschap. Als indicatie kunt u dankzij een woonlening simulatie de nodige berekeningen uitvoeren. Wenst u bijvoorbeeld 100.000 euro te lenen bij een bankinstelling met een looptijd van 30 jaar, dan moet u deze gegevens eens invullen in een woonlening simulator. U weet dan meteen hoeveel u maandelijks moet aflossen ((10.000 euro / 360) + andere kosten, zoals rente en notariskosten). We raden u aan om de woonlening simulator te gebruiken van meerdere kredietinstelling. Ook eens informatie inwinnen bij een persoon met kennis van zaken – hypotheekadviseur of bankmedewerker – kan helpen bij het nemen van een beslissing.